Bảo mật thông tin

Đối với tất cả thông tin đặt hàng mà khách hàng cung cấp tại Kai Food, chúng tôi có quyền sử dụng trong quá trình giao hàng và kiểm tra sau khi giao hàng. Chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo mật thông tin khách hàng, không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ 3 hoặc sử dụng cho một mục đích nào khác nằm ngoài việc phục vụ cho Kai Food.

Trường hợp các bạn phát hiện ra bất cứ thông tin cá nhận nào bị sử dụng sai mục đích vui lòng liên hệ với chúng tôi để làm việc cụ thể. Thông tin liên hệ vui lòng truy cập tại đây.

Kai Food Đà Nẵng
Kai Food giò heo quay rút xương Logo