Gà Nướng Rắc Ớt

180,000 

Đây là một loại giò heo nổi tiếng từ Lạng Sơn

XEM GIỎ HÀNG - THANH TOÁN

Giò Heo Rút Xương Quay Lá Mắc Mật tại Đà Nẵng

Thông tin

Đây là một loại giò heo nổi tiếng từ Lạng Sơn